EU fondovi – poziv za male iznamljivače

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Otvoreni poziv

Otvoren je Poziv Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma.

Poziv je podijeljen u 3 grupe te se Grupa 2 odnosi na Zelenu i digitalnu transformaciju malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu.

Prihvatljivi Prijavitelji: Fizičke osobe koje su postojeći iznajmljivači ili skupina postojećih iznajmljivača

Ukupna alokacija za Grupu 2 iznosi 50.000.000 kuna, a iznos potpore po Prijavitelju kreće se između 100.000 i 1.506.900 kuna. Potpore se dodjeljuju kao potpore male vrijednosti (de minimis), te intenzitet potpore iznosi 85%.

Prijave se zaprimaju do 03. veljače 2023.

Svrha poziva

Svrha ovog Poziva u sklopu Grupe 2 je razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, podršku digitalizaciji poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te s ciljem jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina.

Također, svrha Poziva u sklopu Grupe 2 je jačati socijalnu održivost kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Predmet poziva

Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 2. je poticanje ulaganja u transformaciju smještajnih kapaciteta u domaćinstvima u obiteljske i/ili specijalizirane male hotele.  U procesu transformacije potiče se modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođenje procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Potiče se transformacija privatnih iznajmljivača u sljedeće kategorije objekata iz skupine “Hoteli”:

 • hotel
 • hotel baština
 • difuzni hotel
 • aparthotel
 • turističko naselje
 • pansion

Prihvatljivi troškovi

 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata
 • opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti
 • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih
 • troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg objekta
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode
 • trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver)
 • uređenje zelenih površina
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd)
 • troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika
 • troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem
 • troškovi komunalnog doprinosa
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije
 • upravljanje projektom
 • troškovi stručnog nadzora i sl.
Do you like it?