Complete solution for renters.
  • Rooms to VET

Rooms to VET

www.roomstovet.eu

Rooms to VET je 24-mjesečni (rujan 2015. – 2017.) projekt financiran sredstvima EU u sklopu programa Erasmus+, u čiju je provedbu uključeno 9 partnera iz 5 europskih zemalja (Hrvatska, Cipar, Grčka, Slovenija, Španjolska), koji su svi stručnjaci iz područja turizma i cjeloživotnog i strukovnog obrazovanja.

Namjera je projekta Rooms to VET da održi i podigne razinu konkurentnosti europskog turizma stvaranjem „e-learning“ platforme sa 6 modula, koji bi omogućili usavršavanje i profesionalizaciju turističkih usluga koje pružaju vlasnici privatnog smještaja, kuća za odmor i obiteljskog smještaja. Cilj je platforme da postane najbolji vodič za iskorištavanje svih mogućnosti za podizanje kvalitete privatnog smještaja na nacionalnoj i europskoj razini.

Category: Ostalo

Share: