myrent manager kanala airbnb odpoved

AirBnB - Nova politika odpovedi 2018

Airbnb omogoča gostiteljem, da izbirajo med tremi standardiziranimi politikami odpovedi (prilagodljivim, zmernim in strogim), ki so uvedeni za zaščito gostov in gostiteljev. Politika stroge odpovedi je nadalje razdeljena na Strict, Super Strict 30 dni in Super Strict 60 dni ter na novo dodano Strict z odlogom.

myrent manager kanala airbnb trak za odpoved 02
100% povračilo v 48 urah po rezervaciji in 14 dneh pred prijavo.
Za celotno povračilo stroškov nastanitve je potrebna odpoved v 48 urah iz rezervacije in vsaj 14 dni prej prijava po lokalnem času (ali 15:00, če ni navedeno) na dan prijave.
myrent manager kanala airbnb trak za odpoved 01
50% vračilo do 7 dni pred prijavo.
Za vračila 50% je treba odpoved opraviti 7 polnih dni pred prijavo po lokalnem času (ali 15.00, če ni navedeno), sicer ni vračila.

Če ste nastavili strogo politiko preklica rezervacije in niste uvedli nobenih sprememb, bo vaša politika preklica registracije zdaj samodejno posodobljena na novo različico.

Ti je všeč?